Beställningsformulär
Ange bostadens storlek i kvadratmeter
Välj ett datum
Välj ett datum
Välj en tid
08:00
Extra tjänster
400 kr
Sekelskifteslägenhet (takhöjd över 3 meter)
Välj om du har högt i tak – 400 kr
350 kr/styck
Rengöring av fönster på balkongen
Ange antal fönster – 350 kr/styck
350 kr/styck
Fler än 1 ugn?
Ange antal ugnar – 350 kr/styck
350 kr/styck
Fler än 1 kylskpåp?
Ange antal kylskåp – 350 kr/styck
600 kr
Fönsterputsning av halvinglasad balkong max 6m2 (ange fler ifall större)
Kostnad för service – 600 kr
800 kr
Fönsterputsning av helinglasad balkong max 6m2 (ange fler ifall större)
Kostnad för service – 800 kr
400 kr
Balkongstädning (sopning och våttorkning)
Kostnad för service – 400 kr
450 kr
Rengöring av kamin
Kostnad för service – 450 kr
Kontaktinformation
Tillgång till bostaden
Totalkostnad
Totalt: 0 sek
Pris ink moms efter RUT-avdrag
0 sek (Pris ink moms efter RUT-avdrag)