HÄCKKLIPPNING & BUSKBESKÄRNING

Häckar klipps på olika sätt beroende på sort, årstid och om det är en friväxande eller formklippt häck. Den friväxande blir bredare och beskärs som om den vore en prydnadsbuske oavsett om det är tal om putsning, gallring eller föryngring. Den formklippta häcken byggs upp redan från andra året och formas med önskad lutning och form. Övergången från topp till sida kan vara rundad eller kantig. Vi klipper vanligtvis så den blir rundad.

Det är också viktigt att skilja på häckväxter med genomgående stam och de som bildar flera stammar från basen. De med genomgående stam som avenbok, tuja och gran, får inte toppas förrän de vuxit upp till önskad sluthöjd. De med flera stammar från basen som hagtorn, spirea, oxel och liguster, går bra att klippa både på höjden och på bredden redan från andra året efter plantering.

Boka Flyttstädning
VILL DU VETA PRISET?
ANGE BOSTADENS STORLEK I KVADRATMETER (Pris ink moms efter RUT-avdrag)