RING OSS!

Policy mot människohandel

Sedan år 1999 är det förbjudet att köpa sex i Sverige. Lagen infördes eftersom det ansågs vara ett angeläget samhälleligt intresse att bekämpa prostitution, då den medför allvarliga skador såväl för individen som för samhället. Sexköp är en form av mäns våld mot kvinnor och därmed uppenbart oförenligt med ett jämställt samhälle.

Regeringens utvärdering av lagen 2010, visade att förbudet haft en dämpande effekt på sexhandeln och att Sverige, tack vare den, inte ses som en särskilt attraktiv marknad för människohandelsnätverk och sexköpare.

Att främja att någon säljer sex är också ett brott i Sverige. Handel med människor sker ofta över landsgränserna och är en del av organiserad brottslighet. De kvinnor och flickor som utnyttjas för sexuella ändamål förs till Sverige i första hand från fattigare länder som exempelvis Rumänien och Nigeria.

Trädgårdsmakeover i Sverige AB tar avstånd från all form av sexuell exploatering och har som målsättning att bekämpa detta på alla sätt vi kan. Vi kommer därför att, vid misstanke om ovan nämnda brott, alltid kontakta polisen.

Journummer till Stockholmspolisens Prostitutionsgrupp 010-563 80 51

Tipsnummer gällande människohandel 020-390 000

36 timmar kvalitativt arbete
15 000:-
Pris efter RUT-avdrag
 
Kontakta vår kundtjänst
Tel: 010-102 41 00
 
KONTAKTA MIG FÖR
MER INFORMATION