RING OSS!

Övriga tjänster

KONSULTATION MED ANLÄGGARE, DESIGNER OCH ARKITEKT

ENKLARE SKISS

SPECIFICERAD SKISS MED PLANTERINGSYTOR OCH MÅTT

ANLÄGGNINGS-
RITNING

MARKANLÄGGNING

GRÄSKLIPPNING

KANTSKÄRNING

TRIMNING

TOPPDRESSING

VERTIKALSKÄRNING

MOSSRIVA / BEKÄMPNING

OGRÄSBEKÄMPNING

HÖSRESNING AV LÖV OCH KVISTAR ETC

GÖDSLING

PLANTERING

HÄCKKLIPPNING OCH BUSKBESKÄRNING

JORDFÖRBÄTTRING

SEKTIONSFÄLLNING

FRIFÄLLNING

BORTTAGNING AV STUBBAR OCH RÖTTER

TRÄDBESKÄRNING

AKUT TRÄDVÅRD

36 timmar kvalitativt arbete
15 000:-
Pris efter RUT-avdrag
 
Kontakta vår kundtjänst
Tel: 010-102 41 00
 
KONTAKTA MIG FÖR
MER INFORMATION